Sprawozdania finansowe xml (czyli w wersji ustrukturyzowanej) mają już 2 latka. Po raz pierwszy składane były w zeszłym roku, za rok 2018. W roku 2020, e sprawozdania przedstawią finansowe wyniki działalności podmiotów gospodarczych za 2019 rok.

Co nowego w sprawozdaniach finansowych 2020 roku.

Nowe wersje sprawozdań finansowych

3 sierpnia 2018 roku na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano kilkadziesiąt struktur sprawozdań finansowych w wersji 1-0.

Od dnia 1 września 2019 roku zaczęły obowiązywać struktury w wersji 1-2. Link do stron MF: Struktury e-sprawozdań finansowych.

e-sprawozdania także dla jednostek niewpisanych do KRS

Od 1 października 2018 roku, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej.

Od 1 stycznia 2020 roku, obowiązek tworzenia e sprawozdań finansowych xml obejmuje również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, a będące podatnikami CIT.

Zmiana miejsca złożenia sprawozdania finansowego

Zmiana dotyczy jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, które do tej pory składały sprawozdania elektroniczne nieustrukturyzowane do Urzędu Skarbowego.

Jednostki te, od 1 stycznia 2020 roku, sprawozdania w postaci ustrukturyzowanej (plik xml) składają do Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej).

Podpis osobisty

Od 1 stycznia 2020 roku, sprawozdanie finansowe można opatrzyć podpisem osobistym. Złożenie podpisu osobistego umożliwia e-dowód z aktywną warstwą elektroniczną.

Zaktualizowane poradniki