Instrukcja obsługi programu do pełnej księgowości Krawiec FK. Omówienie wszystkich sekcji i funkcjonalności.