Zakładka Aktywa umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi, kasą oraz katalogiem towarów i usług.