Definiowanie cyklu wykonywania automatycznych kopii bezpieczeństwa oraz polecenia tworzenia i przywracania archiwum danych.