Zakładka umożliwia wprowadzanie dowodów księgowych, księgowanie wprowadzonych dokumentów oraz dostęp do chronologicznego dziennika księgowań.