Zakładka umożliwia wprowadzanie dowodów księgowych, księgowanie wprowadzonych dokumentów oraz dostęp do chronologicznego dziennika księgowań.

Tytuł

Go to Top