W zakładce Sprawozdawczość zgrupowano obsługę deklaracji podatku VAT, CIT oraz plików JPK i sprawozdań finansowych.