Zakładka Zakończenie pracy umożliwia bezpieczne zamknięcie programu Krawiec FK.