Zakładka Zarząd grupuje sekcje programu odpowiedzialne za przygotowanie ewidencji zakupów i sprzedaży, zestawień finansowych, księgowań i obrotów kont. Znajduje się tu również bramka do systemu e-Deklaracje oraz możliwość utworzenia dokumentu Polityki Rachunkowości.

Tytuł

Go to Top