Czynności i ustawienia związane z archiwum danych, tworzonym przez program do pełnej księgowości Krawiec FK.