Po uruchomieniu programu, w pierwszej kolejności otwiera się okienko logowania. Oprócz wprowadzania danych dostępowych, loginu i hasła, wybieramy tu również podmiot do edycji.

Login i Hasło

Okienko logowania do programu

Podczas pierwszego logowania, nie mamy jeszcze zdefiniowanych użytkowników, haseł, praw dostępu i swojej firmy. Logowanie odbywa się w tym przypadku w trybie uproszczonym z założeniem, że instalacji i pierwszego uruchomienia dokonuje przyszły administrator programu, osoba posiadająca w nim wszystkie uprawnienia.

Dopóki administrator nie dokona zmiany swoich danych logowania, bądź nie utworzy nowego konta użytkownika, pola „Login” oraz „Hasło” pozostają nieaktywne, podpowiadając w tle domyślne dane logowania z uprawnieniami administratora. Wygoda uruchamiania programu bez podawania tych danych nie powinna przysłaniać względów bezpieczeństwa. Zaleca się utworzenie hasła administratora nawet, jeżeli będzie on jedynym użytkownikiem systemu.

Podmiot do edycji

Okienko logowania z możliwością wyboru firmy

Program Krawiec FK może obsługiwać więcej niż jedną firmę.

Na początku nie pozostaje nam nic innego jak wybór Fundacji „Małego Odkrywcy”. Jak sama nazwa sugeruje, jest to obszar poznawczy, ćwiczebny, z poziomu którego utworzyć możemy swoją firmę.

Po utworzeniu własnej jednostki, przy następnym logowaniu pojawi się ona na liście wyboru.