Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać wersję demonstracyjną lub pełną, programu do pełnej księgowości Krawiec FK, instalujesz tą samą wersję początkową.

Do czasu wprowadzenia klucza licencyjnego lub zaimportowania swojego archiwum (z wersji pełnej), program pracował będzie z ograniczeniami wersji demonstracyjnej.

Wprowadzenie klucza licencyjnego

Klucz licencyjny to ciąg niepowtarzalnych znaków, wyglądających podobnie do tego „J8fHEhf3hQYN9DeVFaaaPkTumjpFJywS7b2cTGEBW4Pv7uQd”.

Aby otrzymać klucz licencyjny, należy złożyć zamówienie na stronach naszego sklepu. Klucz przesyłany jest drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Procedura przejścia na pełną wersję programu wymaga aktywnego połączenia z internetem i odbywa się poprzez wprowadzenie klucza licencyjnego w sekcji O programie, zakładki Start.

Sekcja wprowadzania klucza licencyjnego w programie finansowo księgowym Krawiec FK

Wprowadzony klucz licencyjny zostaje poddany automatycznej weryfikacji. Zatwierdzenie klucza odblokowuje program do pełnej wersji.

Cała procedura trwa nie dłużej jak kilka sekund, a jej efekty widoczne są natychmiast w polach opisujących dane posiadacza licencji. Zmianie ulega również treść Umowy licencyjnej, dostępnej po użyciu ikony Treść licencji.

Przedłużenie posiadanej licencji

Przedłużenie licencji odbywa się automatycznie, bez udziału klucza. Procedura wymaga aktywnego połączenia z internetem podczas startu programu Krawiec FK i zrealizowanego zamówienia na kolejny okres trwania Umowy licencyjnej.