Wymagania sprzętowe

Przyjmuje się, że do uruchomienia programu do pełnej Księgowości Krawiec FK wymagany jest komputer zdolny prawidłowo obsłużyć zainstalowany na nim system operacyjny.

Wymagania systemowe

Komputery symbolizujące wymagania programu

Do swojej pracy, Krawiec FK wymaga systemu operacyjnego z rodziny Windows. Wspierane wersje to:

  • Windows Vista SP2
  • Windows 7 SP1
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10

Dodatkowe wymagania:

  • Platforma .NET Framework 4.6 (bezpłatna)
  • Baza danych SQL Server Compact 4.0 SP1 (bezpłatna)

W procesie instalacji, program sam sprawdzi i ewentualnie doinstaluje brakujące elementy, bezpośrednio ze stron ich producentów.

Przebieg instalacji

Pobierz plik instalacyjny setup.exe z tego miejsca.

Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją instalacji w systemie Windows.