Katalog służy do przechowywania zdefiniowanych towarów i usług wykorzystywanych podczas wystawiania kompletnych dokumentów sprzedaży.

Dodawanie nowych pozycji

Pozycje katalogu dodawać można podczas wystawiania dokumentu sprzedaży lub bezpośrednio w omawianej sekcji, wykorzystując przycisk „Dodaj nowy towar/usługę”.

Okno dodawania udostępnia formularz, za pomocą którego określamy wewnętrzny kod i oficjalną nazwę dla towaru bądź usługi, oznaczenia PKWiU, GTU (jeśli wymagane) oraz jednostkę miary.

Wybieramy również rodzaj operacji VAT (lub poza rejestrem). Od tego wyboru zależy, jakie wartości będzie można określić dla ceny jednostkowej – kwotę netto, stawkę VAT, kwotę brutto.

Przeglądanie i wyszukiwanie

Sekcja wyposażona została w filtr podglądu umożliwiający wyszukiwanie zdefiniowanych pozycji poprzez kod towaru/usługi lub nazwę. Wpisanie choćby fragmentu kodu lub nazwy oraz użycie przycisku „Filtruj”, zawęzi zakres danych prezentowanych w tabeli.

Edycja i usuwanie

Wybranie lewym przyciskiem myszki rekordu tabeli podświetla go i aktywuje przyciski „Edytuj” oraz „Usuń” grupy „Operacje na zaznaczonym rekordzie tabeli”. Edytować można wszystkie elementy wcześniej utworzonej pozycji. Wprowadzane zmiany nie mają wpływu na dokumenty, w których edytowana pozycja już się znalazła.