Sekcja „Szablony księgowań”, przeznaczona jest do definiowania wzorców księgowań, nieocenionego pomocnika w codziennej pracy księgowego. Raz przygotowany szablon znacznie przyśpiesza późniejszą pracę oraz chroni nas przed przypadkowymi błędami zapisów.

Aby dodać nowy szablon, lewym przyciskiem myszki wybieramy ikonę „Dodaj nowy szablon księgowania”.

W oknie dodawania nowego szablonu, określamy jego nazwę i tworzymy zwięzły opis. Każdy szablon składa się z predefiniowanych elementów. Element szablonu to zestaw następujących informacji:
– numer konta biorącego udział w księgowaniu
– strona, po której księgowanie nastąpi
– opis, który trafi do dekretu oraz Chronologicznego Dziennika księgowań
– określenie, czy ten konkretny element rozlicza dokument zewnętrzny, bądź własny (jeden szablon, może rozliczać jeden dokument)

Podstawową zasadą przy tworzeniu szablonu jest taka jego budowa, aby wszystkie elementy operowały na tej samej kwocie. Jeżeli dana operacja księgowa wymaga księgowania różnych kwot, wówczas tworzymy kilka szablonów, odpowiednio opisując sposób ich stosowania.

Kwota, przypisywana jest w trakcie pracy z szablonem i jest elementem zmiennym.

Każdy element zatwierdzamy, za pomocą przycisku „Dodaj do definicji szablonu”. Kompletny schemat naszego księgowania, jego poszczególne elementy, widzimy w tabeli „Definicja szablonu”. W przypadku utworzenia błędnego elementu, zaznaczamy go lewym przyciskiem myszki i naciskamy przycisk „Usuń zaznaczone”.

Edycja szablonu, odbywa się z wykorzystaniem analogicznego mechanizmu, jak przy jego tworzeniu. W tryb edycji konkretnego szablonu, przechodzimy z poziomu głównego okna sekcji „Szablony księgowań”, wybierając go lewym przyciskiem myszki.

Rozbudowany mechanizm sortowania, ułatwi nam odnalezienie konkretnego szablonu. W tym celu wystarczy wybrać lewym przyciskiem myszki, nagłówek kolumny, względem której sortowanie ma się odbyć. Ponowny wybór nagłówka tej samej kolumny, przełączy tryb sortowania na rosnący/malejący. Kolumna i tryb sortowania oznaczone zostaną graficznie.