Sekcja służy konfiguracji obsługi VAT, którą rozpoczynamy od określenia statusu podatnika.

1. Przełącznik

„Czynny podatnik VAT” lub „zwolnienie podmiotowe”, to jedyny wybór tej grupy. Zmiana zaznaczenia ma wpływ na obecność sekcji „Ewidencja sprzedaży”, „Ewidencja sprzedaży VAT”, Ewidencja zakupów VAT” (zakładka „Zarząd”) oraz punkt kolejny.

2. Zaznacz operacje występujące w jednostce

Operacje pogrupowane zostały na „Operacje zakupu” i „Operacje sprzedaży” oraz dodatkowo na operacje krajowe, wewnątrzwspólnotowe, importu i eksportu. Zestaw ten dopasowuje się do ustawień przełącznika „Czynny podatnik VAT” lub „zwolnienie podmiotowe”.

Należy poświęcić chwilkę na włączenie/wyłączenie poszczególnych operacji, dopasować je do zdarzeń, które w jednostce faktycznie mają miejsce. Ma to wpływ na wygodę wprowadzania dokumentów, gdyż operacje wyłączone nie pojawią się w oknie dodawania składowej kwoty dokumentu, dzięki czemu zyskamy większą czytelność tego okna i mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Stosujmy tutaj zasadę lepiej mniej jak za dużo.

Jeżeli w jednostce pojawi się nagle dokument operacji wyłączonej, to przed jego wprowadzeniem daną operację należy włączyć, choćby tylko na moment rejestrowania faktury w księdze dokumentów – to wystarczy aby dane powędrowały do odpowiednich rejestrów i deklaracji.

Podkreślmy – stan włącz/wyłącz operacji nie ma wpływu na rejestry i deklaracje, służy jedynie wygodzie naszej pracy i w każdej chwili możemy go zmieniać.

3. Automatyka Księgowania VAT

Włączenie powoduje automatyczne tworzenie pozycji dekretu podczas księgowania dokumentu. Pozycja dekretu zawierać będzie kwotę VAT księgowaną na odpowiednią stronę ustawionego w kolejnym kroku konta.

4. Wybór domyślnych kont księgowych dla VAT

Wybór ma znaczenie w przypadku włączonej automatyki księgowania VAT. Zmian dokonujemy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki w polu numeru konta. Powoduje to uruchomienie okienka z aktualnym planem kont, gdzie podświetlając wybrany rekord tabeli i naciskając pomarańczową ikonkę „Akceptacja wyboru” dokonujemy zmiany.

W zależności od przyjętego w jednostce schematu księgowania VAT, wybieramy dwa różne konta dla podatku naliczonego i należnego lub jedno konto wspólne. Niezależnie od wyboru, VAT faktur zakupu (naliczony) księgowany będzie po stronie Wn wskazanego konta, a VAT faktur sprzedaży (należny) po stronie Ma wybranego konta.

5. Wyświetlanie okienka informacyjnego

Podczas wprowadzania nowego dokumentu uruchamia się okienko informujące o potrzebie skonfigurowania obsługi VAT. W tym miejscu wyłączamy jego aktywność.