Sekcja Dziennik Chronologiczny księgowań, zawiera wykaz wszystkich księgowań przeprowadzonych w edytowanym roku obrotowym. Grupy tej sekcji to kolejno:

1. Filtr podglądu

Księgowania podzielone są na poszczególne miesiące roku obrotowego. Wyboru dokonujemy poprzez zmianę miesiąca wybieranego z listy rozwijanej. Podczas uruchamiania tej sekcji domyślnie ustawiany jest miesiąc aktualnej edycji.

2. Tabela danych zgodna z filtrem

Tabela zawiera chronologiczny wykaz wszystkich księgowań dla okresu wybranego w filtrze podglądu. Klikając lewym przyciskiem myszki wiersz tabeli zaznaczamy go umożliwiając kolejne działania.

3. Operacje na zaznaczonym rekordzie

„Podgląd dokumentu” – przycisk otwiera dodatkowe okno podglądu dokumentu, do którego należy zaznaczone w tabeli księgowanie.

„Usuń księgowanie” – przycisk jest aktywny pod pewnymi warunkami. Miesiąc aktualnej edycji musi być okresem otwartym, a wybrane księgowanie musi do niego należeć.

Operacja usuwa wszystkie księgowania powiązane z danym dokumentem, a w przypadku dokumentów posiadających wiele pozycji (takich jak WB i RK) księgowania powiązane tylko z tą pozycją dokumentu.

Po usunięciu księgowań, dokument pojawi się w sekcji „Księgowanie dokumentów” gotowy do ponownego zaksięgowania.

Przy każdej zmianie, przeliczeniu podlegają wszelkie zestawienia programu, w tym Dziennik Chronologiczny księgowań. Nie należy więc martwić się utratą jego chronologii, czy kwotami podliczanymi narastająco – zostaną odtworzone i przeliczone na podstawie aktualnych zapisów widniejących w Dzienniku.

4. Operacje na rekordach tabeli

„Dziennik Księgowań” – przycisk tworzy dokument pdf „Chronologiczny Dziennik Księgowań”, miesiąca wybranego za pomocą filtra podglądu. Dokument zawiera wykaz księgowań widocznych w tabeli danych oraz sumę księgowań strony „Wn” i „Ma” (w tym narastająco).

5. Informacje dodatkowe

Grupa o charakterze informacyjno-kontrolnym, prezentuje sumy księgowań strony „Wn” i „Ma” dla:
– miesiąca wybranego w filtrze podglądu
– narastająco od początku roku