Sekcja „Miesiące roku obrotowego” służy do podglądu, przełączania, zamykania i otwierania miesięcy edytowanego roku obrotowego.

Miesiące tworzone są zawsze automatycznie, w chwili tworzenia roku obrotowego.

Analogicznie jak w przypadku roku obrotowego, program Krawiec, po uruchomieniu ustawi się do pracy w pierwszym otwartym miesiącu, pierwszego otwartego roku obrotowego.

W sekcji „Miesiące roku obrotowego” wydzielono następujące grupy:

1. Tabela danych

Tabela danych prezentuje wszystkie miesiące aktualnie edytowanego roku obrotowego. Kolorem żółtym wyróżniono aktualnie edytowany okres.

Wybranie miesiąca (wiersza/rekordu tabeli) lewym przyciskiem myszki powoduje jego podświetlenie kolorem niebieskim i uaktywnia przyciski akcji grupy „Operacje na zaznaczonym rekordzie”.

2. Operacje na zaznaczonym rekordzie

Przycisk „Przejdź do okresu” umożliwia przełączenie do miesiąca wybranego w tabeli danych. Przycisk nie będzie aktywny jeżeli zaznaczonym będzie miesiąc, w którym obecnie pracujemy.

Przycisk „Otwórz okres” pozwala na ponowne otwarcie miesiąca. Przycisk będzie aktywny, gdy zaznaczony zostanie miesiąc w którym obecnie pracujemy i jest on jednocześnie ostatnim zamkniętym miesiącem jednostki należącym do otwartego roku obrotowego.

Przycisk „Zamknij okres” zamyka zaznaczony w tabeli danych miesiąc. Przycisk będzie aktywny, gdy zaznaczony zostanie miesiąc w którym obecnie pracujemy, jest on otwarty, a wszystkie jego dokumenty zostały zaksięgowane. Miesiąc poprzedzający musi być miesiącem zamkniętym. Innymi słowy, miesiące zamykać należy po kolei.