„Dziennik zdarzeń”, to miejsce, w którym prześledzić możemy wykonane w programie operacje z ostatnich 3 miesięcy.

Jeżeli zarejestrowano nowego kontrahenta, wprowadzono nowy dokument, zaksięgowano fakturę, dodano konto księgowe… itd. – ślad każdego zdarzenia zostanie tu odnotowany i opieczętowany stemplem czasowym, wynikiem operacji, danymi użytkownika dokonującego czynności oraz podmiotu, którego dotyczyły zmiany.

Wgląd we wszystkie operacje jest jednak ograniczony i uzależniony od posiadanych uprawnień. Jeżeli użytkownik nie posiada uprawnień do działu „Ustawienia programu”, podgląd zdarzeń ograniczony zostanie do jego własnych działań.