Sekcja umożliwia dodawanie, przegląd i edycję kontrahentów, z którymi jednostka w jakikolwiek sposób współpracuje. Sekcję podzielono na grupy:

1. Wprowadzanie danych

Dodawanie nowego kontrahenta, odbywa się poprzez użycie przycisku „Dodaj nowego kontrahenta”. Czasami zachodzi również potrzeba dodania nowego kontrahenta podczas wykonywania innych czynności np. wprowadzania faktury zakupu. Wówczas, nowego kontrahenta można dodać niejako „przy okazji”, wywołując oddzielne okno. Niezależnie od sposobu wprowadzenia, kontrahent trafi w to samo miejsce, a procedura zapisu będzie równie precyzyjna.

Pola wprowadzania danych kontrahenta zostały dokładnie oznaczone. Podczas procesu dodawania, możemy zdecydować, czy dla nowego kontrahenta ma zostać utworzone oddzielne konto analityczne w Planie Kont jednostki. Jeżeli zechcemy mieć pełną kontrolę nad rozrachunkami z danym kontrahentem, należy zezwolić programowi na utworzenie takowego konta. W tym celu trzeba jedynie podać nazwę dla tworzonego konta i wybrać z rozwijanej listy nadrzędne konto syntetyczne. Numer konta zostanie nadany automatycznie. Istnieje również możliwość wpisania swojego numeru.

2. Filtr podglądu

Filtr podglądu współpracuje z tabelą danych i zawęża ilość prezentowanych rekordów. Wpisując w odpowiednie pola fragment nazwy kodowej, nazwy pełnej bądź numeru NIP, a następnie używając przycisku „Filtruj” uruchamiamy przeładowanie tabeli danych.

3. Tabela danych zgodna z filtrem

W tabeli prezentowane są dane zgodne z ustawieniami filtra podglądu. Klikając lewym przyciskiem myszki wybrany rekord zaznaczamy go.

4. Operacje na zaznaczonym rekordzie

Edycja zaznaczonego w tabeli danych kontrahenta możliwa jest poprzez użycie przycisku „Edytuj”. Nie wszystkie dane mogą zostać poddane edycji. Ograniczeniu podlega zmiana konta rozrachunkowego.

Przycisk „Usuń” otwiera okienko potwierdzenia wybranej operacji i usuwa wybranego w tabeli danych kontrahenta. Przycisk nie będzie aktywny w przypadku, kiedy będziemy mieli wprowadzone jego dokumenty oraz w sytuacji, w której kontrahent bierze udział w operacji zdefiniowanej w szablonach księgowania.

Operacje dodawania, edycji oraz usuwania wyłączone są jeśli edytowanym jest miesiąc zamknięty.