Terminarz programu do pełnej księgowości Krawiec FK

Terminarz służy do notowania wszelkiego rodzaju przypomnień przypisanych do konkretnej daty. Przypomnienia mogą być jednorazowe, bądź cykliczne – cotygodniowe, comiesięczne lub coroczne.

Terminy posortowane zostały chronologicznie, od najwcześniejszych do występujących najpóźniej. Podgląd terminów możemy ograniczać do wydarzeń najbliższego miesiąca, trzech miesięcy lub przeglądać bez ograniczeń wszystkie terminy.

Dodawanie nowego terminu

Dodawanie nowego terminu do terminarza

Odbywa się z poziomu głównego okna „Zadania i terminy”, po wybraniu lewym przyciskiem myszki ikony „Dodaj nowy termin”.

Edycja istniejącego zapisu

Możliwa jest poprzez wybranie go lewym przyciskiem myszki. Zmienić możemy datę, cykliczność, tytuł lub jego opis. W tym miejscu oznaczamy również termin jako „wykonany”.

Termin oznaczony jako „wykonany”, w przypadku bycia terminem powtarzającym się, wygeneruje nowy zapis z datą zgodną ze swoim cyklem.

Edycja zapisów terminarza