Zakładka „Start” zawiera informacje na temat zalogowanego użytkownika, edytowanego podmiotu, dostępnych aktualizacji oraz wersji i licencji używanego programu Krawiec FK.

O programie

Informacje dotyczące programu do pełnej księgowości Krawiec FK

W tej sekcji zebrano informacje na temat aktualnej wersji oraz licencji wykorzystywanego oprogramowania.

Możemy tu również przekształcić program z wersji demonstracyjne do pełnej, poprzez wprowadzenie klucza licencyjnego. Przygotowanie dokumentu pdf aktualnej licencji, umożliwia ikona „Treść licencji”.

Grupa „Aktualizacje” prezentuje informacje dotyczące dostępnych aktualizacji programu Krawiec.

Zalogowano jako

Prezentacja informacji na temat zalogowanego użytkownika

Sekcja zawiera podstawowe dane na temat zalogowanego użytkownika, takie jak imię i nazwisko, data i godzina poprzedniego logowania oraz informacje na temat uprawnień do pracy w poszczególnych działach/zakładkach programu.

Edytowany podmiot

Sekcja przedstawiająca informacje na temat edytowanego podmiotu

Podstawowe dane edytowanego podmiotu – nazwa oraz adres siedziby.