W sekcji „Konfiguracja programu” określamy preferowane ustawienia środowiska pracy, zachowań programu oraz wydajemy dodatkowe polecenia. Poniżej opis możliwości poszczególnych grup:

1. Foldery robocze

Program Krawiec w trakcie swojej pracy tworzy różnego rodzaju pliki wynikowe. Podczas instalacji programu lub logowania do nowo utworzonej jednostki, program prosi o wskazanie katalogu (przestrzeni roboczej) dla Krawca lub jednostki. W tym miejscu możemy podejrzeć wcześniejsze wybory albo dokonać stosownych zmian.

Zalecamy aby foldery tworzyć poza systemem Windows, a więc nie na pulpicie, nie w dokumentach użytkownika, czy innym folderze systemowym. Najlepsze miejsce to dysk „C:\” gdzie tworzymy katalog Krawiec, a w nim folder dla firmy np. „C:\Krawiec\Fundacja Małego Odkrywcy”

Przycisk „Zmień folder programu” – określamy tu ścieżkę roboczą programu, czyli wskazujemy konkretny katalog do którego zapisywane będą dane ogólne, takie jak np. tworzone automatycznie kopie bezpieczeństwa programu.

Przycisk „Zmień folder firmy” – określamy tu ścieżkę roboczą dla edytowanej jednostki. Wskazany folder służył będzie do zapisywania wszelkich danych jej dotyczących, dokumentów, zestawień, raportów itp.

2. Wehikuł czasu

Narzędzie pozwalające na proste wprowadzanie okresów wstecznych, dopasowujące datę naszej pracy do daty obsługiwanego okresu.

Przykład: jest rok 2043, a dokładniej 25.05.2043, postanowiliśmy wprowadzić i zaksięgować dokumenty z roku 2016. Niestety, wszystkie nasze operacje oznaczane są bieżącą datą wykonania, czyli 25.05.2043. Aby to zmienić należy włączyć „wehikuł czasu”, wówczas wpisywany i księgowany dokument ze stycznia 2016 otrzyma datę wprowadzenia 31.01.2016, a kwietniowy 30.04.2016 (wyjątek data dokumentu powyżej ostatniego dnia miesiąca, wówczas z tą datą).

W tej grupie do dyspozycji mamy dwa mechanizmy:

– przełącznik włącz/wyłącz – gdy włączony zmienia datę wprowadzenia dokumentu i jego księgowania dla operacji wykonywanych na bieżąco.

– Przycisk „Koryguj daty teraz” – powoduje korektę dat wprowadzenia i księgowania dla wszystkich dokumentów roku obrotowego w którym obecnie pracujemy. Daty wprowadzenia i księgowania dokumentu zmienione zostaną na dzień ostatni miesiąca, do którego dokument należy (wyjątek data dokumentu powyżej ostatniego dnia miesiąca, wówczas z tą datą). Działanie przynosi ten sam efekt co praca z włączonym wehikułem lecz skierowane jest do już wprowadzonych dokumentów edytowanego roku obrotowego.