Sekcja „Użytkownicy i prawa dostępu” służy wprowadzaniu nowych użytkowników oraz określaniu zakresu ich uprawnień.

Przy pierwszym uruchomieniu programu, tworzony jest automatycznie użytkownik o imieniu Admin Administratorowski. Jest to główne konto administracyjne i powinno być poddane edycji, po rozpoczęciu pracy z programem w trybie produkcyjnym.

Dopóki w systemie zdefiniowany jest jeden, automatycznie utworzony użytkownik, a dane do logowania nie zostały zmienione (login: admin, hasło: admin), logowanie odbywa się w trybie uproszczonym i nie wymaga podawania loginu i hasła.

Aby dodać nowego użytkownika, korzystamy z przycisku „Dodaj nowego użytkownika”. W nowo otwartym oknie należy wypełnić pola zgodnie z ich opisem.

Pole login oraz hasło należy wypełniać starannie, aby nie wkradły się błędy. W tych polach wielkość liter nie będzie brana pod uwagę.

Przycisk „Zapisz” wprowadza nowego użytkownika do systemu.

Edycja konta użytkownika możliwa jest z poziomu głównego okna sekcji „Użytkownicy i prawa dostępu”, po wybraniu go lewym przyciskiem myszki w tabeli danych i użyciu przycisku „Edytuj”. Oprócz możliwości edycji jego danych oraz praw dostępu, otrzymujemy również dostęp do pola „Kompleksowa blokada konta użytkownika”.

Po zaznaczeniu tej opcji, użytkownik utraci możliwość logowania do programu. Rozwiązanie to stosowane jest zamiast trwałego usuwania kont użytkowników. Blokowanie kont umożliwia zachowanie spójności w zapisach zdarzeń historycznych. Z tego powodu, nie zaleca się stosowania praktyki podmiany danych osobowych, na dane nowego użytkownika. Stosujemy zasadę – jeden użytkownik, jedno konto.