Sekcja „Sprzedaż”, „Ewidencja sprzedaży VAT” włączana jest warunkowo, gdy ustawienia VAT dla edytowanej jednostki wskazują na „podatnika czynnego”. W sekcji zgrupowano:

1. Filtr podglądu

Za pomocą filtra okresu wybieramy zakres dokumentów, faktur VAT, którego ewidencja ma dotyczyć. Do wyboru mamy „dokumenty edytowanego miesiąca”, „dokumenty edytowanego kwartału” oraz „wszystkie dokumenty roku”.

Filtr rodzaju ewidencji umożliwia podgląd wszystkich dokumentów sprzedaży VAT lub ich ograniczenie do faktur zawierających operacje wybranego rodzaju.

2. Tabela danych zgodna z filtrem

Prezentuje dokumenty spełniające kryteria filtrowania.

3. Operacje na rekordach tabeli

Przycisk „Dokument ewidencji”, tworzy dokument pdf „Ewidencję sprzedaży VAT” lub ewidencję dotyczącą wybranego rodzaju operacji. Zakres dokumentów i rodzaj ewidencji określamy poprzez ustawienia filtra podglądu.

4. Podsumowanie danych tabeli

Podsumowanie zawiera sumy kolumn tabeli danych dla dokumentów w niej prezentowanych:

– Wartość brutto faktur
– Suma netto sprzedaży opodatkowanej stawką 22/23%
– Suma VAT sprzedaży opodatkowanej stawką 22/23%
– Suma netto sprzedaży opodatkowanej stawką 7/8%
– Suma VAT sprzedaży opodatkowanej stawką 7/8%
– Suma netto sprzedaży opodatkowanej stawką 3/5%
– Suma VAT sprzedaży opodatkowanej stawką 3/5%
– Suma sprzedaży dla stawki 0%
– Sprzedaż zwolniona
– Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu
– Suma VAT