Sekcja „Sprzedaż”, „Ewidencja sprzedaży” włączana jest warunkowo, gdy ustawienia VAT dla edytowanej jednostki wskazują na podatnika „Zwolnionego podmiotowo”.

Sekcja pracuje na dokumentach należących do grupy „dowody sprzedaży”. Przynależność do grupy określa rodzaj dowodu księgowego do jakiego dokument należy, a dokładniej przypisanie tego rodzaju do grupy „dowody sprzedaży”. W skład sekcji wchodzi:

1. Filtr podglądu

Określamy z jakiego okresu dokumenty nas interesują. Do wyboru „dokumenty edytowanego miesiąca” oraz „wszystkie dokumenty roku”.

2. Operacje na rekordach tabeli

Przycisk „Ewidencja sprzedaży”, aktywny gdy filtr podglądu wskazuje na „wszystkie dokumenty roku”, tworzy dokument pdf – ewidencję sprzedaży za okres roku obrotowego. Układ dokumentu rozdziela poszczególne miesiące sprzedaży na osobne strony, gdzie z kolei prezentowane są wyniki sprzedaży za dany dzień. Podliczana jest również suma sprzedaży miesięcznej oraz sprzedaż narastająco od początku roku.

3. Informacje dodatkowe

Grupa zawiera dwa podsumowania, sumę sprzedaży za okres edytowanego miesiąca oraz sumę sprzedaży za okres roku obrotowego.