Sekcja „Zakupy”, „Ewidencja zakupów VAT” z uwagi na operacje np. WNT dostępna jest zarówno dla podatników czynnych jak i zwolnionych. W sekcji zgrupowano:

1. Filtr podglądu

Za pomocą filtra okresu wybieramy zakres dokumentów, faktur VAT, którego ewidencja ma dotyczyć. Do wyboru mamy „dokumenty edytowanego miesiąca”, „dokumenty edytowanego kwartału” oraz „wszystkie dokumenty roku”.

Filtr rodzaju ewidencji umożliwia podgląd wszystkich dokumentów zakupu VAT lub ich ograniczenie do faktur zawierających operacje wybranego rodzaju.

2. Tabela danych zgodna z filtrem

Prezentuje dokumenty spełniające kryteria filtrowania.

3. Operacje na rekordach tabeli

Przycisk „Dokument ewidencji”, tworzy dokument pdf „Ewidencję zakupów VAT” lub ewidencję dotyczącą wybranego rodzaju operacji. Zakres dokumentów i rodzaj ewidencji określamy poprzez ustawienia filtra podglądu.

4. Podsumowanie danych tabeli

Podsumowanie zawiera sumy kolumn tabeli danych dla dokumentów w niej prezentowanych:

– Wartość brutto faktur
– Podstawa podatku odliczanego
– Kwota podatku odliczanego
– Wartość zakupów, od których podatek VAT nie podlega odliczeniu
– Wartość zakupów nieopodatkowanych