Sekcja „Zobowiązania jednostki”, to szybki wgląd w stan regulacji naszych zobowiązań. Filtr podglądu, znajdujący się w głównym oknie, umożliwia wyselekcjonowanie dokumentów pozostających do zapłaty oraz tych zapłaconych, edytowanego miesiąca bądź roku. O tym, jakie rodzaje dokumentów tu zobaczymy decyduje zaznaczenie opcji „Kontrola rozliczeń” – zakładka „Księgowość → Ustawienia dla edytowanego podmiotu”, sekcja „Dowody księgowe”. Zmiana tego ustawienia nie ma wpływu na już wprowadzone dokumenty.

Wybranie lewym przyciskiem myszki konkretnej pozycji, przeniesie nas do trybu edycji, w którym możemy przejrzeć, lub przypisać księgowania rozliczające. Księgowania rozliczające, są wypływem środków z kasy/banku jednostki, na poczet regulacji zobowiązania.

Jeżeli zobowiązanie zostało rozliczone w inny sposób, zaznaczamy „Rozliczenie bezwzględne”, które bezwarunkowo oznaczy dokument jako rozliczony.