Jak wypełnić JPK VAT krok po kroku. Krótki przewodnik dotyczący Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT z deklaracją miesięczną i kwartalną:

  • JPK-V7M w wersji 1-2E obowiązujący od 1 października 2020
  • JPK-V7K w wersji 1-2E obowiązujący od 1 października 2020

Jeżeli robisz to po raz pierwszy i masz wątpliwości co do działania sekcji Sprawozdawczość, zapoznaj się z artykułem Sprawozdania finansowe, podatkowe i kontrolne.

Utwórz nowy JPK V7M / V7K w wersji 1-2E

Przejdź do zakładki Sprawozdawczość.
W Filtrze rodzaju zaznacz JPK. Tabela danych, będzie teraz zawierała wykaz Jednolitych Plików Kontrolnych.
Odszukaj i zaznacz JPK V7M w wersji 1-2E, jeżeli składasz deklarację VAT co miesiąc lub JPK V7K w wersji 1-2E, jeżeli robisz to kwartalnie.
Użyj przycisku Utwórz, znajdującego się pod tabelą.

Odczyt schematu nastąpi bezpośrednio ze stron Ministerstwa Finansów. Program Krawiec FK będzie wymagał dostępu do internetu.

Utwórz nowy JPK

Pobierz dane

Użyj polecenia Pobierz dane i przelicz.

W przypadku JPK-VAT dane pobrane zostaną bezpośrednio z rejestrów VAT, a te tworzone są na podstawie dokumentów. Jeżeli zauważysz błędy, popraw dokument i ponownie użyj polecenia pobierającego dane.

Pobierz dane z kont lub dokumentów księgowych

Nawigacja po pliku JPK

Po lewej stronie znajdują się wydzielone bloki danych, spis treści tworzonego pliku JPK. Kliknij w pierwszą pozycję Nagłówek JPK-VAT.

W kolejnych punktach wskazane zostaną czynności do wykonania w poszczególnych blokach danych.

Nawigacja po pliku JPK

Nagłówek JPK-VAT

DataWytworzeniaJPK – dopasuj, podpowiadana jest aktualna data.
CelZlozenia – wybierz, czy jest to złożenie, czy korekta pliku JPK VAT.
KodUrzedu – wybierz swój urząd skarbowy.
Rok – dopasuj rok, za który składany jest JPK VAT.
Miesiac – dopasuj miesiąc, za który składany jest JPK VAT.

JPK edycja elementów nagłówka

Dane podmiotu

OsobaNiefizyczna – wybierz typ podmiotu.
NIP, PelnaNazwa, Email – NIP, pełna nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, te dane zostaną podpowiedziane zgodnie z ustawieniami dla edytowanego podmiotu. Popraw, jeśli jest taka potrzeba.
Telefon – Numer telefonu kontaktowego jest polem opcjonalnym, ale warto go wpisać.

JPK dane podmiotu

Deklaracja (tylko dla JPK V7K)

Dołącz / Wyklucz – wyklucz, jeśli składasz JPK VAT za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Dołącz, jeśli składasz JPK VAT po zakończeniu kwartału.
Kwartal – dopasuj numer kwartału.

JPK deklaracja kwartalna

Deklaracja

Wprowadź kwoty do poniższych pól (jeśli występują):
P39 – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji.
P49 – kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego.
P50 – wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru.

P54-P61 – jeżeli nadwyżka podatku naliczonego nad należnym ma zostać zwrócona na rachunek podatnika lub zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań, dołącz i wypełnij właściwe pola (poniższy zrzut z ekranu). Uwagi:
Jeśli dołączysz P54, ustaw wartość „Tak” dla P55 (lub 56, 57, 58 w zależności od wyboru).
Jeśli dołączysz P59, ustaw wartość „Tak” dla P59.

Pouczenia – Potwierdź zapoznanie się i akceptację pouczeń. Zamień wartość „0” na „1”.

Obsługa zwrotu podatku

Ewidencja

Ta część nie zawiera pól do ręcznej modyfikacji.

Ręczne wprowadzanie danych

Gdy zaczynasz ręcznie wprowadzać dane do pola liczbowego, bądź tekstowego, przełącza się ono do trybu edycji (migający kursor).

Aby zapisać wprowadzone dane, wyjdź z trybu edycji klikając myszką poza obszarem pola lub przechodząc do edycji kolejnego.

Przelicz

Jeśli jakiekolwiek pola kwotowe były modyfikowane ręcznie, po zakończonej edycji użyj polecenia Tylko przelicz.

Zapisz do pliku

Po zakończeniu edycji wydaj polecenie Eksport do pliku xml / pdf.

Wysyłasz tylko plik xml, natomiast format pdf możesz zapisać dla siebie. Stanowi on jedynie podgląd danych utworzonego pliku JPK, nie ma również potrzeby aby go drukować.