Z początkiem października 2020 roku, Ministerstwo Finansów uruchomiło nową bramkę służącą do przesyłania Jednolitych Plików Kontrolnych.

Bramka obsługuje JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_KR, JPK_WB,JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_EWP. Umożliwia również podpisanie pliku Profilem Zaufanym, kwotą przychodu lub podpisem kwalifikowanym.

Dostęp do bramki

Dostęp możliwy jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client

Klient JPK WEB

Przesyłanie dokumentu

Z lewego menu bramki wybierz Wyślij dokument. Upuść przygotowany uprzednio plik xml (poradniki, jak tworzyć i wypełniać pliki JPK) w polu otoczonym linią przerywaną lub naciskając przycisk Dodaj pliki + , wyświetl okno umożliwiające wskazanie jego lokalizacji.

Tabela przesłanych dokumentów

Po przesłaniu dokumentu sprawdź jego poprawność w kolumnach Status semantyczny i merytoryczny dokumentu JPK. W obu przypadkach powinien być Poprawny. W przypadku wystąpienia błędów pojawi się ikona, za pomocą której otworzysz okienko z ich wykazem.

Wybierz przycisk Dalej, jeżeli pliki są poprawne.

Po wysłaniu dokumentu wybierz dalej

Rodzaj podpisu

W kolejnym oknie kliknij przycisk Podpisz i wybierz sposób w jaki tego dokonasz. Do dyspozycji:

  • Podpis kwalifikowany
  • Kwota przychodu – nie dotyczy, reprezentujesz osobowość prawną
  • Profil zaufany

Musisz posiadać upoważnienie do podpisywania deklaracji podatkowych podmiotu (zgłoszenie UPL-1).

Wybór podpisu pliku JPK

Podpisanie podpisem kwalifikowanym

Nie podpisuj pliku xml będącego Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Użyj przycisku Pobierz plik w celu pobrania specjalnego pliku metadanych.

Pobieranie pliku metadanych

Nie zamykaj okna przeglądarki.
Uruchom swój program do podpisu kwalifikowanego i podpisz pobrany przed chwilą plik metadanych, a następnie wróć do okna przeglądarki i dodaj do wysyłki.

Dodanie podpisanego pliku metadanych do wysyłki

Gotowe!

Podpisanie profilem zaufanym

Po wybraniu opcji podpisu dokumentu profilem zaufanym, uruchomione zostanie okno logowania do systemu. Ten proces nie wymaga opisu, postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Logowanie do profilu zaufanego

Dodatkowa pomoc

Niniejszy artykuł należy traktować jako krótki przewodnik obsługi nowego narzędzia o nazwie Klient JPK WEB. Na stronach Ministerstwa Finansów znajdziesz jego szczegółową instrukcję oraz wskazówki dotyczące poprawnego ustawienia podpisu kwalifikowanego.

Klient JPK WEB podręcznik użytkownika