Deklaracje podatkowe CIT-8 podpisać można wyłącznie podpisem kwalifikowanym.

Zestaw do podpisu elektronicznego

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , aby podpisać utworzony plik xml deklaracji podatkowej CIT, należy dysponować zestawem do składania podpisu kwalifikowanego.

Certyfikaty kwalifikowane wydawane są przez podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. Aktualny rejestr dostawców usług zaufania, o którym mowa w ustawie o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, publikowany jest na stronach Narodowego Centrum Certyfikacji (system informatyczny NBP).

Każdy z dostawców usług zaufania oferuje swoje zestawy (karta, czytnik, program) do składania podpisu kwalifikowanego, w związku z czym, nie istnieje jedna instrukcja podpisywania dokumentów.

Zestaw do podpisu kwalifikowanego

Konfiguracja podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny posiada szereg parametrów i trzeba dokładnie wiedzieć jak je ustawić, dla konkretnego systemu informatycznego.

Sprawę komplikuje fakt, że wysyłając źle podpisany dokument, system e-Deklaracje (tam trafi CIT-8) nie zwróci komunikatu błędu, precyzyjnie wskazującego co należy poprawić. Przykładowo, złe ustawienie „typu” podpisu spowoduje, że system e-Deklaracje przekaże zwrotnie status 409 z opisem „Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów”. Inne numery statusu, wskazujące na niepoprawnie ustawiony podpis: 403, 406 lub 408.

W niektórych programach znaleźć można ułatwienie w postaci gotowych profili podpisu np. dla systemu e-Deklaracje. U innych dostawców będzie to informacja pochodząca z instrukcji obsługi lub stron pomocy technicznej.

Podpisywanie deklaracji CIT-8

Prawo do reprezentowania podatnika

Osoba (fizyczna) podpisująca dokument, musi posiadać prawo do reprezentowania jednostki, której deklaracja podatkowa dotyczy. W tym celu, do US właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników lub poprzez ePUAP, dokonuje się zgłoszenia na druku UPL-1.

UPL-1, to formularz pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu podatnika (płatnika) deklaracji, zeznań podatkowych składanych przez internet.