Program księgowy Krawiec FK, posiada bramkę do systemu e-Deklaracje, przyjmującego między innymi deklaracje podatkowe CIT-8.

Bramka do systemu e-Deklaracje w programie do pełnej księgowości Krawiec FK

W pierwszej kolejności

Aby wysłać deklarację CIT-8, musisz ją najpierw wypełnić i podpisać:

  1. krok – W sekcji Deklaracje elektroniczne, programu finansowo księgowego Krawiec FK, wypełnij CIT-8 i zapisz go do pliku xml.
  2. krok – W programie do podpisu kwalifikowanego, podpisz utworzony plik xml deklaracji.

Wysyłka deklaracji CIT-8

W sekcji Bramka e-Deklaracje, programu do pełnej księgowości Krawiec FK, poprzez użycie przycisku Prześlij dokument, wskaż podpisany plik xml deklaracji podatkowej (zapewne z dodanym do nazwy słowem „xades”). Wskazany plik przekazany zostanie do systemu e-Deklaracje.

Po krótkiej chwili (jeśli serwery Ministerstwa nie są przeciążone), program odbierze nadany numer referencyjny wraz z numerem i opisem statusu dla przesłanego pliku.

Najprawdopodobniej, pierwszym statusem będzie numerek 301 z opisem „Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu”. Parametry przesłanego pliku oraz status, zapisane zostaną do tabeli wysłanych dokumentów.

Aktualizacja statusu

Kolejne sprawdzenie statusu najlepiej ponowić po kilku minutach. W celu ponownego sprawdzenia statusu NIE należy przesyłać deklaracji CIT-8 ponownie.

Pobranie aktualnego statusu dla uprzednio przesłanego pliku nastąpi po jego zaznaczeniu w tabeli i wydaniu polecenia Aktualizuj status / pobierz UPO.

Wysyłanie deklaracji CIT-8

Po pomyślnej weryfikacji, dokument może otrzymać status 302, 303 lub od razu status 200.
302 – Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

Status należy aktualizować do chwili otrzymania kodu 200, lub któregoś z serii 400 (wskazanie błędu).

Kody 403, 406, 408, 409, to kody wskazujące na złe ustawienie parametrów podpisu! Bez względu na opis im towarzyszący. Zobacz, jak prawidłowo ustawić podpis dla deklaracji CIT-8.

Urzędowe poświadczenie odbioru

Bezpośrednio po otrzymaniu kodu 200, oznaczającego poprawne przyjęcie dokumentu do systemu e-Deklaracje, uruchomione zostanie okienko zapisu otrzymanego zwrotnie pliku UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Usuwanie dokumentów z tabeli

Przycisk Usuń – jego działanie skierowane jest do zaznaczonej w tabeli wysłanych dokumentów pozycji.

Polecenie usunie zapis wyłącznie w tabeli programu księgowego Krawiec FK i nie ma wpływu na dokument w systemie e-Deklaracje, czy plik deklaracji zapisany na dysku. Polecenie stosuje się dla dokumentów, które otrzymały status błędu i dalsze odpytywanie systemu e-Deklaracje o zmianę statusu nie ma sensu.

Również kod 200 jest dla dokumentu statusem ostatecznym i można taki dokument z tabeli usunąć. Tu jednak utracona zostanie możliwość ponownego pobrania nadanego wcześniej UPO (jeśli uprzednio zapisany plik UPO zostanie utracony).