Dla każdego podmiotu, obsługiwanego w programie do pełnej księgowości Krawiec FK, należy ustawić zgodny ze stanem faktycznym status podatnika VAT.

Przełącznik statusu podatnika VAT

Sekcja konfiguracji VAT znajduje się w zakładce Zarząd, a następnie Ustawienia dla edytowanego podmiotu.

W grupie Przełącznik należy zaznaczyć właściwy status podatnika VAT. Do wyboru:

  • czynny podatnik VAT
  • zwolnienie podmiotowe
Ustawianie statusu podatnika VAT

Jak widać zmiana statusu podatnika VAT jest bardzo prosta, ma jednak ogromny wpływ na zachowanie całego programu.

Włączenie operacji VAT występujących w jednostce

Bezpośrednio pod przełącznikiem statusu znajduje się grupa Operacji występujących w jednostce. Dla ułatwienia zostały one ułożone tematycznie i przykładowo dla czynnego podatnika VAT znajdziemy tu:

  • Operacje zakupu
  • Operacje zakupu – krajowe
  • Operacje zakupu – wewnątrzwspólnotowe
  • Operacje zakupu – import
  • Operacje sprzedaży – krajowe
  • Operacje sprzedaży – wewnątrzwspólnotowe
  • Operacje sprzedaży – eksport

W tym miejscu można wyłączyć operacje, które nie występują w jednostce lub występują bardzo rzadko.

Zaznaczenie operacji podatku VAT występujących w jednostce

A co w praktyce oznacza wyłączenie danej operacji?

Tylko wygodę przy wprowadzaniu nowych dokumentów, gdyż operacja wyłączona nie będzie prezentowana podczas przypisywania do niej kwoty dokumentu (mniej pomyłek i szybszy wybór). Jeżeli pojawi się potrzeba wprowadzenia dokumentu dotyczącego wyłączonej operacji VAT, wówczas przed jego dodaniem wystarczy taką operację VAT włączyć, choćby na chwilę.

To, czy operacja jest w danym momencie włączona, czy wyłączona, nie ma wpływu na tworzone raporty, deklaracje i pliki JPK. Innymi słowy, jeżeli dokument został przypisany do konkretnej operacji VAT, po czym ją wyłączono, zapis i tak zostanie uwzględniony w raportach, deklaracjach i plikach JPK.