W programie zdefiniowane są dwa obszary zapisu danych:

  • Folder roboczy programu – dla zapisu globalnych danych programu
  • Folder roboczy firmy – dla zapisu danych dotyczących konkretnego podmiotu

Folder roboczy programu

Struktura zapisu danych w folderze roboczym programuFolder podpowiadany jest jako domyślna lokalizacja dla katalogów obsługiwanych w programie firm. Dodatkowo, Krawiec FK utworzy w nim podkatalog Archiwum, będący kontenerem dla automatycznie tworzonych kopii bezpieczeństwa.

Aby uniknąć problemów związanych z prawami zapisu do katalogu, najlepiej utworzyć go poza strukturą plików systemu operacyjnego. Należy unikać takich miejsc jak systemowy Pulpit, Moje dokumenty itp. Dobrą lokalizacją będzie katalog główny dysku C:\ lub innego, przeznaczonego na dane.

Folder roboczy dla programu ustawiany jest podczas jego pierwszego uruchomienia, bezpośrednio po instalacji.

Dodawanie nowego katalogu
Określenie nazwy katalogu
Wskazanie folderu roboczego dla programu do pełnej księgowości Krawiec FK

Folder roboczy firmy

Podczas dodawania nowego podmiotu wskazywany jest Folder roboczy dla firmy. Jego lokalizacja może być dowolna, ale dobrym posunięciem będzie umieszczenie go w folderze roboczym programu. W ten sposób wszystkie dane znajdą się w jednym miejscu.

Struktura folderu roboczego firmyFolder roboczy firmy jest domyślnym miejscem, w którym zapisywane są dokumenty pdf i pliki xml, generowane na potrzeby obsługiwanego podmiotu.

Początkowo, katalog ten nie będzie zawierał żadnych treści.

Jeżeli jednak zalogujesz się do obsługi firmy „Matrix” i w roku obrotowym 2017 wygenerujesz i zapiszesz dokument PK, program sam utworzy odpowiednio uporządkowaną strukturę katalogów:
2017 -> Dowody księgowe -> Polecenia księgowania

Analogicznie, zapis do pliku pdf pierwszego zestawienia finansowego, zbiorczego dokumentu dekretacji, ewidencji, wyzwoli dodanie brakujących folderów porządkowych, grupujących dokumenty danego rodzaju.

Zmiana lokalizacji folderów roboczych

W każdej chwili możliwa jest zmiana lokalizacji folderów roboczych lub sprawdzenie, gdzie obecnie się znajdują. Operacji tych dokonać można w zakładce Ustawienia programu, w sekcji Konfiguracja programu.