Film instruktażowy

Wskazówki dotyczące odtwarzania:

Podpowiedź, jak powiększyć obraz na cały ekranAby powiększyć obraz na cały ekran – po uruchomieniu odtwarzania, kliknij białą ramkę znajdującą się w prawym dolnym rogu okna filmu.

Użyj klawisza Esc, aby zamknąć tryb odtwarzania pełnoekranowego i powrócić na stronę.

Jak dodać nowe konto księgowe do Planu Kont

Aby dodać nowe konto księgowe, przechodzimy do sekcji „Plan kont”, znajdującej się w zakładce „Księgowość → Ustawienia planu, dokumentów, segregatorów”.

Umiejscowienie sekcji planu kont w programie do pełnej księgowości Krawiec FK

W sekcji „Plan kont”, rozwijamy Expander „Plan kont dla roku obrotowego nr (…)”. W tym momencie widzimy strukturę naszego planu. Podgląd możemy zawęzić do konkretnego zespołu lub typu konta (syntetyczne, analityczne).

Przy rozbudowie planu kont obowiązują dwie podstawowe zasady:

  • nowe konto musi posiadać swoje konto nadrzędne,
  • konto nadrzędne musi być kontem syntetycznym.

Załóżmy, że chcemy rozbudować konto nr 520. Dla wygody, zawężamy podgląd do kont zespołu nr 5 i wybieramy konto nr 520 lewym przyciskiem myszki.

W jaki sposób następuje wybór konta

Jesteśmy teraz w trybie edycji konta nr 520, z którego wybieramy ikonkę „Dodaj konto podrzędne” (ikona nie będzie dostępna w przypadku edycji konta analitycznego).

Umiejscowienie ikony dodawania nowego konta księgowego

W formularzu dodawania nowego konta, określamy kolejno jego parametry:

  • Nazwa konta – oficjalna nazwa konta. Warto tutaj zadbać o jednolity styl zapisów – mylące będzie wprowadzenie nazwy np. WIELKIMI LITERAMI. Aby zerknąć na styl sąsiednich kont, użyjmy Expandera „Rozwiń, aby zobaczyć obecną strukturę planu kont”.
  • Numer konta tworzonego – wpisujemy jedynie cyfry. W trakcie wpisywania, pole „Podgląd kompletnego numeru”, będzie na bieżąco aktualizowane.
  • Zaznaczamy rodzaj konta – konto syntetyczne, jeżeli planujemy dalszą jego rozbudowę lub analityczne, jeżeli zamierzamy bezpośrednio na nie księgować.
  • Blokada bezpośredniego księgowania – opcja aktywna tylko dla kont syntetycznych, pilnuje, aby w wirze pracy nie dokonywać księgowań na to konto. Włączenie blokady, nie eliminuje całkowicie możliwości bezpośrednich księgowań na tym koncie. Są one nadal możliwe ale wymagają już świadomego zaznaczenia opcji „zdejmij blokadę” (szerzej na ten temat w poradach dotyczących księgowania).
  • Bez przenoszenia salda końcowego na początkowe – zaznaczenie opcji blokuje przeniesienie salda końcowego konta na saldo początkowe nowego roku obrotowego.
  • Typ konta, konto rozrachunkowe – opcja aktywna tylko dla kont syntetycznych, jej zaznaczenie przypisuje je do kont grupujących analityczne konta rozrachunkowe. W praktyce, podczas dodawania nowego kontrahenta, zyskamy możliwość wyboru tego konta jako nadrzędnego dla analityki kontrahenta.
  • Typ konta, konto pozabilansowe – oznaczenie konta jako pozabilansowe możliwe jest w stosunku do konta syntetycznego. Konta analityczne dziedziczą to ustawienie po swoim rodzicu (koncie nadrzędnym).
  • Opis dla celów polityki finansowej – pola nie należy pozostawiać pustym. Należy zapoznać się ze stylem stosowanym dla innych kont i podobnie opisać tworzone konto. Opis użyty zostanie w obowiązkowym dokumencie polityki rachunkowości jednostki.
Zapisywanie nowego konta księgowego

Użycie ikony „Zapisz nowe konto”, kończy proces jego tworzenia. Wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający i przeniesieni zostaniemy do tabeli, listy kont. Utworzone konto będzie już widoczne w naszej strukturze.

Plan kont po dodaniu nowego konta księgowego

Należy zauważyć, że w procesie tworzenia konta nie określamy, czy konto jest bilansowe, wynikowe, czy analityczne rozrachunkowe. Charakter konta zostanie określony automatycznie, na podstawie faktycznie pełnionej roli w systemie księgowym jednostki. Konto będzie typu bilansowego, w przypadku przypisania do pola bilansu (zestawienia finansowe). Konto wynikowe, będzie posiadało przypisanie do pola rachunku zysków i strat, a konto analityczne rozrachunkowe, będzie przynależne do kontrahenta, sponsora, czy pracownika.