Pracownicy dodawani są analogicznie jak kontrahenci, podczas wprowadzania dokumentu (np. rachunku do umowy o dzieło) lub bezpośrednio, z poziomu sekcji Kontrahenci, zakładki Sekretariat.

Aktywuj konto syntetyczne

Kiedy dodajesz kontrahenta, w planie kont automatycznie tworzone jest dla niego konto analityczne. Miejsce, w którym to konto powstanie określane jest poprzez wybór Nadrzędnego konta syntetycznego (pozycja z listy rozwijanej), w oknie dodawania kontrahenta.

Wybor nadrzednego konta syntetycznego dla analityki kontrahenta

Domyślnie, program podpowiada syntetykę dla odbiorców i dostawców.

W celu aktywacji konta syntetycznego dla pracowników, przejdź do edycji planu kont (zakładka Księgowość, następnie Ustawienia dla edytowanego podmiotu, sekcja Plan kont) i wybierz właściwe konto. W poniższym przykładzie klikamy konto 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

i automatycznie przechodzimy do jego edycji. Oznacz konto jako Rozrachunkowe i zapisz zmiany.

Oznaczanie konta jako rozrachunkowego

Dodawanie pracownika

Od tej chwili, dodając pracownika, masz możliwość wyboru właściwej syntetyki dla jego konta analitycznego.

Możliwosc wyboru konta syntetycznego dla analityki dodawanego pracownika