Wykonanie niektórych zadań, w programie księgowym Krawiec FK, realizowane jest w oddzielnych oknach dialogowych. Uruchamiane są one na tle głównego okna programu, które zostaje zablokowane i oczekuje na zamknięcie wywołanego okna dialogowego.

Hierarchia okien dialogowych

Przykładowo, gdy wydane zostanie polecenie „Otwórz formularz”, w stosunku do deklaracji podatkowych VAT/CIT, ich otwarcie nastąpi w nadrzędnym oknie dialogowym (2). Nadrzędnym w stosunku do głównego okna programu (1).

Gdy w oknie deklaracji (2) użyty zostanie przycisk Ustaw źródło danych, wywołane zostanie nadrzędne dla okna deklaracji (2), okno definiowania powiązań planu kont z polem deklaracji (3), w którym otworzyć można kolejne okno, w celu wybrania konta.

Każde okno nadrzędne, do czasu jego zamknięcia, blokuje pracę we wszystkich oknach podrzędnych.

Prezentacja hierarchii okien dialogowych programu

Wrażenie zawieszonego programu

Zazwyczaj, każde uruchomione okno w systemie Windows, posiada swoją reprezentację na systemowym pasku zadań. W sytuacji, w której jest otwartych kilka okien dialogowych i następuje przejście do innego programu (np. aby odczytać pocztę), powrót do aktywnego okna nadrzędnego, programu Krawiec, nie stanowi problemu.

Ikony uruchomionych okien programu prezentowane na systemowym pasku zadań

Łatwo jednak utrudnić sobie to zadanie, jeżeli w opcjach działania paska zadań, dla akcji Połącz przyciski paska zadań wybrano Zawsze, ukrywaj etykiety.

Przy takim ustawieniu, pasek zadań będzie pokazywał tylko jedną ikonę dla programu, pomimo uruchomienia jego wielu okien. Kliknięcie tej ikony uruchomi główne okno programu, które pokaże…

Zablokowane główne okno programu księgowego Krawiec FK oczekujące na zakończenie pracy w oknie deklaracji podatkowej

…dając złudzenie zawieszonego, niedziałającego programu.

W takiej sytuacji, można przełączać się pomiędzy oknami programu, po najechaniu myszką na widoczną ikonę Krawiec FK. Pasek zadań wyświetli wówczas pozostałe, uruchomione okna. Wystarczy kliknąć w wybrane.

Wybór okna dialogowego programu

Można również zmienić ustawienia paska zadań.

Zmiana ustawień paska zadań

Niezależnie od posiadanej wersji systemu operacyjnego Windows, ustawienia dla paska zadań wywołuje się poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki w jego pustą przestrzeń.

Wywołanie ustawień dla paska zadań

Dla opcji Połącz przyciski paska zadań wybrać należy Nigdy.

Ustawienie paska zadań