Zdarza się, że podczas dodawania wielu pozycji do takich dokumentów jak WB (wyciąg bankowy) oraz RK (raport kasowy) okno dokumentu zaczyna wykraczać poza dolną granicę ekranu i dostęp do przycisku Zapisz zostaje utracony.

Zmiana rozmiaru okna dokumentu

Przesuń kursor myszki nad górną krawędź okna WB lub RK. Kiedy kursor zmieni wygląd na pionowe strzałki, wciśnij lewy klawisz myszki i przesuń górną krawędź okna do dołu.

Zwolnij klawisz myszki i przesuń kursor poniżej górnej krawędzi okna, pozostając jednak w obszarze nagłówkowym. Ponownie wciśnij lewy klawisz myszki i przesuń całe okno ku górze.

Powyższe operacje powtarzaj do czasu uzyskania widoczności dolnej krawędzi okna dokumentu.

Teraz wystarczy użyć paska przewijania aby uzyskać dostęp do przycisku Zapisz.

Przycisk zapisu dokumentu WB RK poza ekranem