Jeżeli nad polem kwotowym pojawi się komunikat Podana wartość nie jest liczbą (lub poza zakresem), lub do wpisanej kwoty dodawane są automatycznie cyfry/znaki oznacza to, że system Windows posiada niestandardowe ustawienia formatowania liczb lub walut.

Komunikat podana wartość nie jest liczbą

Rozwiązanie problemu

W pierwszej kolejności zakończ pracę w programie księgowym Krawiec FK, a następnie kliknij ikonę Start, systemu Windows (znajdziesz ją w lewym dolnym rogu ekranu) i wybierz Ustawienia

Ustawienia

W oknie ustawień wybierz Czas i język

a następnie Region

W oknie Region wybierz odnośnik Dodatkowe ustawienia daty i godziny oraz ustawienia regionalne

Ustawienia regionalne

Wybierz Zmień format daty, godziny lub liczb

Teraz wybierz przycisk Ustawienia dodatkowe

Ustawienia dodatkowe

Kliknij przycisk Resetuj, aby przywrócić domyślne formaty.

Dostosowywanie formatu liczb i waluty

Nie zapomnij zapisać zmian poprzez zamknięcie okienek dialogowych przyciskiem OK

Jeżeli kraj lub region (patrz poprzednie okna dialogowe) nie wskazuje na Polska, wówczas restart ustawień dla liczby i waluty nie musi rozwiązać problemu.

Sprawdź i ustaw odpowiednie wartości w zakładkach Liczby oraz Waluta zgodnie z powyższym oknem. Szczególną uwagę zwróć na:

  • Symbol dziesiętny – ustaw jako przecinek
  • Symbol grupowania cyfr – ustaw jako spację
  • Symbol znaku minus – ustaw jako –

Po zapisaniu zmian, uruchom ponownie program do księgowości Krawiec.