No cóż, choć nie powinno, to jednak czasami się zdarza… Zanim zabierzemy się za rozwiązanie problemu, kilka słów wyjaśnienia.

Hasło, ustalone dla użytkownika programu księgowego Krawiec FK, nie ma nic wspólnego z danymi logowania użytkownika sklepu, określonymi na naszych stronach internetowych.

W serwisie internetowym, działa mechanizm zapomnianego hasła, dzięki któremu, z wykorzystaniem wiadomości wysłanej na adres e-mail użytkownika, możliwym jest zdefiniowanie nowego hasła.

Program do pełnej księgowości Krawiec FK, nie posiada takiego mechanizmu. Podczas dodawania nowego użytkownika, określane są jego uprawnienia oraz login i hasło dostępu. Dane zapisywane są wyłącznie na komputerze, na którym zainstalowano program księgowy. Nie mamy do nich bezpośredniego dostępu.

Jak zatem odzyskać hasło?

Domyślne konto administratora

Podczas instalacji programu, automatycznie tworzone jest główne konto administratora i włączany jest tryb uproszczonego logowania. Nie ma wówczas potrzeby wpisywania loginu i hasła, wystarczy wybrać jednostkę.

Okienko logowania uproszczonego do programu Księgowego Krawiec FK

Dodanie nowego użytkownika programu, wyłącza tryb uproszczonego logowania. Istnieje jednak szansa, że konto administratora nie zostało zmienione i posiada swoje domyślne dane logowania. Można podjąć próbę zalogowania tymi danymi, wpisując:
Login: admin
Hasło: admin

Logowanie na konto administratora programu do pełnej księgowości Krawiec FK

Po pomyślnym zalogowaniu, należy przejść do zakładki Ustawienia programu i z sekcji Użytkownicy i prawa dostępu odczytać swoje dane logowania.

Tabela użytkowników programu finansowo księgowego Krawiec FK

Przesłanie pliku konfiguracji

Czytasz dalej? To niewątpliwie znak, że konto administratora zostało zmienione i powyższa próba logowania zakończyła się niepowodzeniem.

Zanim wykonasz kolejne kroki zastanów się, czy program posiada jakiekolwiek dane. Może dopiero go testujesz i prościej będzie go odinstalować i zainstalować ponownie? Nowa instalacja rozwiąże problem, pod warunkiem, że nie wpadniesz na pomysł wczytania swojego starego archiwum. Archiwum danych, programu do pełnej księgowości Krawiec FK, zawiera bowiem dane wszystkich jednostek, licencji oraz… zdefiniowanych użytkowników. To byłby powrót do punktu początkowego.

Powróćmy do chęci odzyskania hasła. Kolejny krok, to przesłanie do nas pliku Konfiguracja_db.sdf , pochodzącego z kopii danych. Jeżeli żadne kopie nie były przez Ciebie wykonywane, przejdź do folderu Archiwum, znajdującego się w przestrzeni roboczej programu. Folder ten zawiera katalogi automatycznych kopii bezpieczeństwa.

W nazwach katalogów, automatycznych kopii bezpieczeństwa, odnajdziesz daty ich sporządzenia. Plik Konfiguracja_db.sdf, pochodzący z najnowszej kopii danych, podepnij jako załącznik poczty e-mail, opisz problem i prześlij na nasz adres wsparcia technicznego.

Poniżej przykładowa lokalizacja pliku konfiguracji, gdy przestrzeń robocza programu została określona na dysku C w katalogu Krawiec (C:\Krawiec):