Program do pełnej księgowości Krawiec FK, posiada mechanizm automatycznego dodawania kwoty VAT do pozycji dekretu, podczas księgowania dokumentu.

Konfiguracja księgowania VAT

Automatykę księgowania VAT ustawić można w zakładce Księgowość, następnie Ustawienia dla edytowanego podmiotu, sekcja VAT.

Położenie sekcji VAT w programie do pełnej księgowości

Po rozwinięciu sekcji VAT, pod grupą wyboru operacji występujących w jednostce, znajdują się dwie grupy:

  • Automatyka księgowania VAT
  • Wybór domyślnych kont księgowych dla VAT
Grupy ustawień dla automatycznego księgowania podatku VAT

Automatyka księgowania VAT

Jeśli automatyka zostanie włączona, wówczas rozpoczęcie księgowania dokumentu zakupu lub sprzedaży, utworzy automatycznie pierwszą pozycję dekretu zawierającą kwotę VAT.

Podczas księgowania dokumentu zakupu, pozycja dekretu zawierała będzie ustawione poniżej konto księgowe dla VAT naliczonego, a kwota VAT księgowanego dokumentu trafi na stronę WN.

Podczas księgowania dokumentu sprzedaży, pozycja dekretu zawierała będzie ustawione poniżej konto księgowe dla VAT należnego, a kwota VAT księgowanego dokumentu trafi na stronę MA.

Wybór domyślnych kont księgowych dla VAT

W tej grupie wybierane są konta dla automatycznego księgowania VAT naliczonego oraz należnego. Wybór konta następuje w okienku edycyjnym uruchamianym po kliknięciu lewym przyciskiem myszki w pole z numerem konta księgowego.

Jeżeli automatyka księgowania VAT jest wyłączona, wybór kont nie będzie miał wpływu na zachowanie programu podczas księgowania dokumentów.

Automatyczne księgowanie kwoty VAT

Na poniższych zrzutach ekranu widać zachowanie programu, podczas księgowania dokumentu zakupu z włączoną automatyką księgowań VAT.

Księgowanie dokumentu rozpoczyna się od potwierdzenia dodania kwoty VAT do dekretu.

Okienko informujące o dodaniu kwoty VAT do dekretu

Zgodnie z ustawieniami automatyki, kwota VAT trafiła na stronę WN konta księgowego 220-5 i stanowi pierwszą pozycję utworzonego dekretu.

Po dodaniu pierwszej pozycji dekretu, program podpowiada wartości i ustawienia, dzięki którym budowany schemat księgowania odzyskałby równowagę stron WN=MA:

  • W punkcie 2 program podpowiada przeciwną stronę księgowania, czyli stronę MA
  • W punkcie 3 pomimo braku zaznaczenia jakiejkolwiek kwoty, podpowiadana jest kwota potrzebna do uzyskania tej równowagi

Należy podkreślić, że są to jedynie podpowiedzi. Możesz zmienić stronę i kwotę dla kolejnej pozycji dekretu.