W poradniku Otwieranie i zamykanie lat obrotowych zawarty został materiał filmowy, w którym wyjaśniono zasady pracy z latami obrotowymi i ich miesiącami.

W tym miejscu skupimy się wyłącznie na zamykaniu miesięcy i warunkach, jakie muszą zostać spełnione, aby zamknięcie miesiąca było możliwe.

Zamknięcie miesiąca

W jaki sposób zamknąć miesiąc w programie do pełnej księgowości Krawiec FK? Przejdź do zakładki Księgowość, a następnie Zarządzanie edytowanym okresem. Rozwiń sekcję Miesiące roku obrotowego.

Załóżmy teraz, że chcesz zamknąć miesiąc luty.

Na poniższym zdjęciu widać, że aktualnym miesiącem edycji jest styczeń (żółte podświetlenie). Widać również, że został on już wcześniej zamknięty. Aby zamknąć miesiąc luty, trzeba w pierwszej kolejności przejść do jego edycji, poprzez zaznaczenie w tabeli i użycie przycisku Przejdź do okresu.

Zmiana miesiąca edycji

Miesiąc luty, podświetlony został żółtym kolorem i jest aktualnym miesiącem edycji, jednak przycisk Zamknij okres nie jest aktywny.

Zaznaczenie rekordu w tabeli umożliwia użycie przycisku Zamknij okres.

Aktywny przycisk umożliwiający zamknięcie okresu

Przycisk „Zamknij okres” pozostaje nieaktywny

W opisie dla nieaktywnego przycisku „Zamknij okres”, wymienione zostały warunki, po spełnieniu których możliwe będzie zamknięcie wybranego miesiąca. Dwa z nich zostały już omówione:

  • Należy przejść do edycji miesiąca, który ma zostać zamknięty
  • Trzeba zaznaczyć miesiąc w tabeli

Kolejne wymagania to:

  • Miesiąc poprzedni, nie może być otwarty. Nie ma tu znaczenia, do którego roku obrotowego należy. Jeśli grudzień poprzedniego roku pozostaje otwarty, zamknięcie styczna kolejnego roku nie będzie możliwe.
  • Wszystkie dokumenty zamykanego miesiąca muszą być zaksięgowane. Sprawdź sekcję Księgowanie dokumentów.
Sprawdzenie, czy wszystkie dokumenty miesiąca zostały zaksięgowane