Nowe licencje na program do pełnej księgowości Krawiec FK oraz program do sporządzania ustrukturyzowanych, elektronicznych sprawozdań finansowych Krawiec e-Sprawozdania.

Tytuł

Go to Top